Angular 5 กับการจัดการ Checkbox

ผมเขียนโน้ตนี้เพราะผมใช้งาน Angular 5 จัดการ checkbox แล้วติดปัญหาเพราะผมไม่เข้าใจการใช้งานนะครับ มือใหม่จริงๆ ผมก็เลยคิดว่าควรจะจดไว้อ่านทีหลัง หลังจากที่แก้ปัญหาได้แล้ว

Note for CodeIgniter – จดโน้ตสำหรับการพัฒนาเว็บแอ็พด้วย CodeIgniter

ปัญหา แสดง base_url ใน sub-domain ผิด เจอตอนรันใน sub-domain แก้ง่ายใน config ด้วยการเซ็ตค่าให้มัน $config[‘base_url’] = “http://sub-domain.mywebsite.com/”;     หมายเหตุ บทความนี้เป็นโน้ตที่ผมจดไปเรื่อยๆระหว่างทำโปรเจ็คนะครับ มันจะอัพเดตไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะจบโปรเจ็ค Codeigniter โดยตัวโปรเจ็คจริงจะออนไลน์อยู่ที่ City Trek ของ Journey of the finch ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผมเอง ตัวโปรเจ็คเป็น Codeigniter ที่ใช้ AngularJS ทำงานในส่วนของ view และดึงข้อมูลผ่านเว็บแม่ที่เป็น WordPress ผ่าน REST Api ส่วนโน้ตเกี่ยวกับ AngularJS ผมจดแยกกันไว้อีกบทความนึง บทความชื่อ NOTE FOR ANGULAR – จดโน้ตสำหรับการพัฒนาเว็บแอ็พด้วย ANGULAR